SPORTVERENIGING FRIESLAND ST.-JABIK ORGANISEERT SLACHTERIN


– HALVE MARATHON VAN WOMMELS 2018 OP ZATERDAG 24 NOVEMBER OVER 21.1 KM – 10 – 5 KM. 11.00 UUR.
STARTPLAATS IT DIELSHUS HET BOSK 41 8731 BK WOMMELS.
Uitnodiging.
Hierbij nodigt de SV Friesland jullie uit om deel te nemen aan de Slachterin in Wommels , een gezellige en mooie loop over een deel van de Slachte en over de Slachtebrug.
De start is bij het tunneltje vooraan in het dorp de finish is bijI t Dielshûs en de tennisbaan/kaatsveld. In de sportzaal van de Bogermanschool aan de Walperterwei 7 is kleed/douchegelegenheid. Hier en bij het gemeentehuis en bij It Dielshûs is parkeergelegenheid. Niet bij de JUMBO parkeren alstublieft.
Het inschrijfgeld is € 5,00 organisatiekosten en voor SV Frieslandleden en jeugd tot 17 jaar € 4,00 de jeugd krijgt altijd een medaille de rest kan die na het volbrengen van de loop één kopen bij Josefien voor € 3,00 Vooraanmelden is dus niet nodig vanaf 9.30 uur kun je inschrijven. Graag het formuliertje volledig invullen. Er worden 200 lopers verwacht.
De te lopen route: uitgezet door Ultsje Wiersma en Wietse Jonker, Start bij de tunnel onder de provincialenweg – Kubaard – Swarte Beien – Kromme Zijl – Slachtebregge De Nije Kromme, - Slachtedijk – De Gouden Engel – De Klieuw – Reahûs – Melahuizen – Itens – Easterein – Wommels. De te lopen route wordt met pijlen en bordjes aangegeven.
Onderweg zijn er verzorgingsposten met lauw water, na de finish is er bouillon, thee, vruchtendrank, water en fruit bij de SV Frieslandverzorgingswagen. It Dielshûs heeft binnen heerlijke snert etc. De nummers en tijden worden handmatig genoteerd, uitslagen, verslag en foto’s komen op de site www.svfriesland.nl
Ook deze loop wordt georganiseerd door de SV Friesland onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie met toestemming van de Gemeente SûdwestFryslân.