geen training ivm warmte

Gezien de voorspelde warmte is er vanavond 25 juni geen training.

SPORTVERENIGING FRIESLAND ST.-JABIK ORGANISEERT SLACHTERIN


– HALVE MARATHON VAN WOMMELS 2018 OP ZATERDAG 24 NOVEMBER OVER 21.1 KM – 10 – 5 KM. 11.00 UUR.
STARTPLAATS IT DIELSHUS HET BOSK 41 8731 BK WOMMELS.
Uitnodiging.
Hierbij nodigt de SV Friesland jullie uit om deel te nemen aan de Slachterin in Wommels , een gezellige en mooie loop over een deel van de Slachte en over de Slachtebrug.
De start is bij het tunneltje vooraan in het dorp de finish is bijI t Dielshûs en de tennisbaan/kaatsveld. In de sportzaal van de Bogermanschool aan de Walperterwei 7 is kleed/douchegelegenheid. Hier en bij het gemeentehuis en bij It Dielshûs is parkeergelegenheid. Niet bij de JUMBO parkeren alstublieft.
Het inschrijfgeld is € 5,00 organisatiekosten en voor SV Frieslandleden en jeugd tot 17 jaar € 4,00 de jeugd krijgt altijd een medaille de rest kan die na het volbrengen van de loop één kopen bij Josefien voor € 3,00 Vooraanmelden is dus niet nodig vanaf 9.30 uur kun je inschrijven. Graag het formuliertje volledig invullen. Er worden 200 lopers verwacht.
De te lopen route: uitgezet door Ultsje Wiersma en Wietse Jonker, Start bij de tunnel onder de provincialenweg – Kubaard – Swarte Beien – Kromme Zijl – Slachtebregge De Nije Kromme, - Slachtedijk – De Gouden Engel – De Klieuw – Reahûs – Melahuizen – Itens – Easterein – Wommels. De te lopen route wordt met pijlen en bordjes aangegeven.
Onderweg zijn er verzorgingsposten met lauw water, na de finish is er bouillon, thee, vruchtendrank, water en fruit bij de SV Frieslandverzorgingswagen. It Dielshûs heeft binnen heerlijke snert etc. De nummers en tijden worden handmatig genoteerd, uitslagen, verslag en foto’s komen op de site www.svfriesland.nl
Ook deze loop wordt georganiseerd door de SV Friesland onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie met toestemming van de Gemeente SûdwestFryslân.

Swit, Sit en Rin

Swit, sit en rin op 9 juni. Erg warm, mooie route van 10 km maar deze dames hebben het gered!

SWIT&SIT RIN

Wellicht is het jullie al opgevallen, hebben jullie al iets voorbij zien komen op facebook of hebben jullie een poster zien hangen van de Swit & Sit Rin op 9 juni, een hardloopevenement voor jong en oud!
We starten met de kidsrun 1 en 2 km en daarna de 5 en 10 km. 

KÛBAARDER HURDRINDEI 2017 GAAT NIET DOOR

(hieronder tekst van de site van Kubaarder hurdrindei)
Door onvoorziene omstandigheden gaat de editie 2017 van de Kûbaarder Hurdrindei tot onze grote spijt niet door. Met nieuwe ernergie en een hernieuwde website gaan wij aan de slag voor de Kûbaarder Hurdrindei in het bijzondere jaar 2018. Wij hopen van harte u/jou dan ook op 6 oktober 2018 als deelnemer aan de start van de Hurdrindei te onmoeten.De NPC Kûbaarder Hurdrindei.