inschrijven

Mocht je lid willen worden kan dat natuurlijk. Je mag vrijblijvend twee keer meetrainen om te kijken of de loopgroep aan je verwachtingen voldoet.
Na deze twee keer willen we je vragen het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Je kan deze tijdens de training aan één van de bestuursleden geven. Hierna krijg je ook een bericht om de verschuldigde contributie te voldoen. Voor het seizoen wat loopt van september 2021 tot augustus 2022 bedraagt de contributie 55 euro.

Klik hier voor het inschrijfformulier

Huishoudelijk Reglement Loopgroep Wommels

1. Doelstelling Loopgroep
Het verzorgen van gezellige en uitdagende looptrainingen onder begeleiding van ervaren, deskundige trainers.

2. Lidmaatschap loopgroep Wommels
- Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via een bestuurslidDit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Ter kennismaking kan er twee keer gratis meegetraind worden.
- Lid worden geschiedt door het invullen en ondertekenen van het aanmeldformulier.
- Na inschrijving als lid is contributie verschuldigd. Inschrijving geschiedt per periode van een jaar, automatisch doorlopend.
- Wijzigingen (naam- en of adresgegevens) dienen direct te worden doorgegeven in verband met de ledenadministratie.
- In het geval van langdurige blessures dient contact opgenomen te worden met een van de bestuursleden.

3. Contributie
- De contributie bedraagt circa € 50 per jaar. Indien een lid halverwege de periode instroomt wordt het restant van de periode naar rato doorberekend
-Het lidmaatschap loopt van 1 augustus tot 31 juli
-
Betalingen dienen voor 1 oktober betaald te worden en dienen uitsluitend te geschieden door overschrijving naar bankrekeningnummer :NL 19 RABO 01182.23.798. t.n.v. loopgroep Wommels 

4. Beëindiging lidmaatschap
- Het lidmaatschap eindigt door :
a) overlijden van het lid
b) opzegging door het lid, dit dient schriftelijk of per mail uiterlijk 1 maand voor aanvang van de nieuwe periode te geschieden. Derhalve uiterlijk voor 1 juli
 c) Opheffing van de loopgroep

5. Aansprakelijkheid
- Een ieder neemt op eigen risico deel aan de trainingen en evenementen van Loopgroep Wommels.
- Tijdens de training bepaalt elk lid zijn eigen grens. Hij bepaalt zelf of hij verantwoord de oefeningen van de trainer kan mee doen. Als er vragen of blessures zijn dit aan de trainer voor de training melden.
- Een ieder dient bij inschrijving een “Gezondheidsverklaring”(deze staat op het inschrijfformulier)  in te vullen.

6. Privacy
- Met alle door loopgroep Wommels verkregen gegevens wordt zorgvuldig omgegaan.
- Ten behoeve van de informatie verstrekking  worden alle leden op de mailinglijst geplaatst en worden telefoonnummers uitgewisseld.
- Op de website worden voor promotiedoeleinden foto’s geplaatst van evenementen waar leden van de loopgroep aan deelnemen
- Indien een lid bezwaar heeft tegen het publiceren van zijn of haar naam/foto’s kan dit schriftelijk worden aangegeven bij de webmaster

7. Ledenbijeenkomst
-Er is ieder jaar een ledenbijeenkomst waarin bijzonderheden en de financiën worden besproken.

8. Bestuur
-Er is een bestuur dat bestaat uit minmaal 3 personen en bij voorkeur uit 5 personen. Hierbij is er een taakverdeling voor voorzitter, penningmeester en secretaris.
- Er is een aftreedschema, waarbij een periode van vier jaar wordt gehanteerd,  deze  periode kan 1x verlengd worden.
- Besluiten binnen bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.


Datum: 1-8-2012