inschrijven

Mocht je lid willen worden kan dat natuurlijk. Je mag vrijblijvend twee keer meetrainen om te kijken of de loopgroep aan je verwachtingen voldoet.
Na deze twee keer willen we je vragen het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Je kan deze tijdens de training aan één van de bestuursleden geven. Hierna krijg je ook een bericht om de verschuldigde contributie te voldoen. Voor het seizoen wat loopt van september 2022 tot augustus 2023 bedraagt de contributie 65 euro.

Klik hier voor het inschrijfformulier

Huishoudelijk Reglement Loopgroep Wommels


1. Doelstelling Loopgroep
Het verzorgen van gezellige en uitdagende looptrainingen onder begeleiding van ervaren, deskundige trainers.


2. Lidmaatschap loopgroep Wommels
- Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de site/emailDit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Ter kennismaking kan er twee keer gratis meegetraind worden.
- Lid worden geschiedt door het invullen en ondertekenen van het aanmeldformulier.
- Na inschrijving als lid is contributie verschuldigd. Inschrijving geschiedt per periode van een jaar.
- Wijzigingen (naam- en of adresgegevens) dienen direct te worden doorgegeven in verband met de ledenadministratie.


3. Contributie
- De contributie bedraagt circa € 65,- per jaar. Begint een nieuw lid na 1 januari betaald deze de helft van de contributie.

-Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot 30 juni.
-
Betalingen dienen voor 1 november betaald te worden en dienen uitsluitend te geschieden door overschrijving naar bankrekeningnummer : NL19RABO 01182.23.798. t.n.v. loopgroep Wommels

4. Beëindiging lidmaatschap
- Het lidmaatschap eindigt door :
a) overlijden van het lid
b) opzegging door het lid, dit dient schriftelijk of per mail uiterlijk voor 1 juli

 c) Opheffing van de loopgroep

5. Aansprakelijkheid
- Een ieder neemt op eigen risico deel aan de trainingen van Loopgroep Wommels.
- Tijdens de training bepaalt elk lid zijn eigen grens. Hij bepaalt zelf of hij verantwoord de oefeningen van de trainer kan mee doen. Als er vragen of blessures zijn dit aan de trainer voor de training melden.

6. Privacy

- Met alle door loopgroep Wommels verkregen gegevens wordt zorgvuldig omgegaan in kader wet AVG.
-Er is een groepsapp waar je op verzoek in geplaatst kan worden.
- Op de website kunnen met toestemming foto’s geplaatst worden van evenementen waar leden van de loopgroep aan deelnemen

7. Ledenbijeenkomst

-Er is ieder jaar een ledenbijeenkomst waarin bijzonderheden en de financiën worden besproken.

8. Bestuur

-Er is een bestuur dat bestaat uit 3 personen. Hierbij is er een taakverdeling voor voorzitter, penningmeester en secretaris.

- Er is een aftreedschema, waarbij een periode van vier jaar wordt gehanteerd, deze periode kan 1x verlengd worden.

- Besluiten binnen bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

 

Datum: 1-3-2022