laatste trainingen van het jaar

De laatste trainingen van het jaar worden verschoven naar de maandag.
Dus: maandag 23 december i.p.v. dinsdag 24 december
        maandag 30 december i.p.v. dinsdag 31 december