Kubaarder Hurdrindei

De kubaarder hurdrindei komt er weer aan en wel op zaterdag 4 oktober.
Voor de complete informatie zie de folder